Luty 26 2020 13:13:32
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ 14-15.10.1978

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
14-15 października 1978.

W słoneczne, ciepłe popołudnie w Miasteczku Krajeńskim panował ożywiony ruch. Wierni spiesząc z zakładów pracy podążali do domów, aby zdążyć na przywitanie nawiedzającej w swym cudownym obrazie Matki Bożej. O tym, że w Miasteczku Krajeńskim odbywa się niecodzienna uroczystość można było łatwo się przekonać na podstawie odświętnego wystroju miasta. Ulice przybrane były girlandami, przed domami powiewały różnokolorowe chorągiewki i proporczyki, a w oknach wystawiono wizerunki Bożej Matki. W ten sposób niemal wszyscy mieszkańcy wyrażali swoją radość z przybliżającego się przybycia Maryi. Wierni na przyjęcie Pani Jasnogórskiej przystroili nie tylko domy i ulice, lecz również na tą niezwykłą chwilę przygotowali swoje serca. W tym celu parafianie podążyli z pielgrzymką do sanktuarium maryjnego w Górce Klasztornej, aby u stóp Maryi wypraszać całej parafii potrzebne łaski. Również w dniu, w którym rozpoczynała się w Archidiecezji Gnieźnieńskiej peregrynacja Obrazu Nawiedzenia, grupa wiernych uczestniczyła w modlitwach i uroczystościach, jakie miały miejsce w tamtejszej katedrze. Aby każdy mógł z czystym sercem zwracać się do Pani Jasnogórskiej i najlepszej Matki, odbyły się w parafii misje święte trwające 7 dni. Przez ten czas o. Aleksander Drogoś i o. Stanisław Biedrowski, redemptoryści z Warszawy, rzucali ziarno Słowa Bożego na glebę ludzkich serc. Miejscowy duszpasterz, ks. prob. Adam Musiał wraz z ks. wikariuszem Janem Woźniakiem, wyraził głębokie uznanie dla parafian, że bardzo dobrze wykorzystali dany im przez Boga czas łaski i z wielką gorliwością brali udział w naukach rekolekcyjnych. Potwierdza to wyraźnie liczba udzielonych Komunii św., sięgająca 6 tysięcy. Parafia liczy 2 tysiące wiernych. Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego położony jest na wzniesieniu. W związku z tym, aby ułatwić dojście do świątyni wszystkim wiernym, które szczególnie trudne było w okresie deszczów i roztopów, w lipcu 1978 roku wybetonowano całą drogę do kościoła.
W uroczystość Nawiedzenia wierni zebrali się na Rynku, aby powitać przybywającą Maryję. Wśród kilkutysięcznej rzeszy wiernych, uczestniczył w modlitewnym oczekiwaniu biskup Jan Czerniak oraz 16 kapłanów. Na środku wypełnionego przez Lud Boży Rynku umieszczono wezwanie, które w pełni odzwierciedlało cel przybycia Maryi: „Maryjo, wprowadzaj Chrystusa w nasze rodziny”. Modlitewne skupienie przerwał o godzinie 17.00 warkot nadjeżdżających motocykli (48) i samochodów (62), które wprowadziły Maryję w granice parafii. Bezpośrednio przed samochodem-kaplicą jechał bojowy samochód straży pożarnej wraz ze strażakami.
Przy śpiewie maryjnych pieśni, procesja ruszyła w stronę kościoła. Uczestniczyła w niej kilkudziesięcioosobowa grupa matek, które w wózkach wiozły malutkie dzieci. Następnie szedł liczny ponad 30-osobowy zastęp strażaków, wśród których szczególną uwagę zebranych zwracali na siebie kilkunastoletni chłopcy, należący do młodzieżowego oddziału Straży Pożarnej. Prze kościołem w cieniu dużych, szumiących drze zbudowany był tron dla Obrazu Nawiedzenia. Jego tło stanowiły szerokie biało-czerwone wstęgi. Kiedy Obraz Nawiedzenia spoczął na tronie, wartę honorową zaciągnęli strażacy.
Tutejszej rodzinie parafialnej Obraz Nawiedzenia przekazał ks. prob. Kazimierz Kłosowski z Bądecza. Przybywającą Matkę Bożą powitał miejscowy ksiądz proboszcz następującymi słowami: „Jasnogórska Pani, nasza Królowo i i Matko. W miesiącu różańca św. witamy Cię najmilszymi dla Ciebie słowami: Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Witamy Cię w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Tyś Matko stała pod Krzyżem swego Syna, jako Panna wierna, a z wysokości krzyża Chrystus powierzył nas Twojej opiece i Ciebie uczynił naszą Matką. Zwracamy się do Ciebie jak dzieci do Matki, skieruj ku nam swoje pełne miłości oczy i wysłuchaj wołania naszych niespokojnych serc…”.
Ewangelię Nawiedzenia zaśpiewał ks. Henryk Kałużny, wikariusz z Białośliwia. Po radosnym hymnie, jaki Maryja wyśpiewała w domu św. Elżbiety, ks. prałat Roman Budniak, dziekan z Wysokiej, odczytał słowa modlitewnej łączności nadesłane przez ks. Kardynała Prymasa. U stóp Maryi stanęła cała parafia. Przez swoich przedstawicieli wyraziła ona gotowość wierności Maryi w trudach dnia powszedniego. Przyrzeczenia te wypowiedziały dzieci, młodzież i rodzice.
Uroczystą mszę św. odprawił biskup Jan Czerniak. Ksiądz biskup zachęcił zgromadzonych, aby w czasie mszy św. modlili się o wybór nowego papieża, który pełen mocy i Ducha św. będzie kierował Kościołem Powszechnym. Powinniśmy również pamiętać o modlitwie za Kościół w Polsce, a więc o ks. Kardynale Prymasie, biskupach i kapłanach, a także o klerykach przygotowujących się do kapłaństwa, z których ośmiu otrzymało ostatnio wezwanie do odbycia służby wojskowej. Pani Jasnogórskiej polecił też naszych rodaków na całym świecie. W Słowie Bożym, ksiądz Biskup nawiązał do słów wypowiedzianych przez przedstawicieli rodziny parafialnej. Ze słów tych płynęło pragnienie dochowania wierności Chrystusowi. Tej wierności muszą się uczyć zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Przykładem wierności Chrystusowi jest Maryja. Wpatrujmy się w jej Oblicze, by od Niej czerpać siłę i moc w pokonywaniu trudów codziennego życia.
Po mszy św. Obraz Nawiedzenia wniesiono do kościoła. Nad drzwiami świątyni widniały prośby: „Bądź nam Królową i Matką”. Natomiast wnętrze świątyni przyozdobione było licznymi girlandami i symbolami maryjnymi. Obraz Nawiedzenia umieszczono w głównym ołtarzu na tronie, nad którym zawieszona była korona wykonana z bukietów pięknych kwiatów.
Świątynię wypełnili wierni. O godzinie 21.00 o. Stanisław Biedrowski przy pomocy przeźroczy ukazujących sanktuarium maryjne w Lourdes prowadził rozważania o zbawczym działaniu Maryi we współczesnych czasach.
O godzinie 23.00 miejsce wiecznego spoczynku zajaśniało światłami i płynęła z niego gorąca modlitwa zanoszona do Boga przez licznie zebranych parafian. Dziękowali oni Bogu za łaskę wiary i chrztu świętego oraz swą modlitewną myślą obejmowali tych wszystkich, którzy wiarę głosili na polskiej ziemi.
Pasterkę Maryjną odprawił ks. prob. Adam Musiał, a Słowo Boże wygłosił o. Aleksander Drogoś. Z tutejszej parafii pochodzą dwaj kapłani, ks. Kazimierz Gano, ze zgromadzenia misjonarzy św. Rodziny i ks. Stanisław Herba z towarzystwa chrystusowego, obecnie w USA. W uroczystościach Nawiedzenia uczestniczył tylko ks. Kazimierz Gano, który jednak zaraz po zakończeniu wieczornej mszy św. musiał wracać do pracy duszpasterskiej. W ciągu godzin nocnych wierni parafii Miasteczko licznie trwali na czuwaniu przez Bożą Matką i do niej zanosili swoje prośby. U stóp Maryi składali oni swoje zmęczenie i trud, gdyż przed Jej Obliczem wszystko posiada głęboką wartość i sens.
W ciągu dnia msze św. były sprawowane według niedzielnego porządku. Do Maryi przyszli również ludzie chorzy, a także niemowlęta w objęciach swych matek. Tak więc w parafii nie było nikogo, kto kochając Maryję nie przyszedłby do Niej i nie spojrzał w Jej pełne miłości i dobroci oblicze. O godz. 15.00 świątynia nie mogła pomieścić wszystkich wiernych. Przybyli oni, by dziękować Maryi za Jej trwałą obecność i za szczególne przybycie w cudownym Obrazie Nawiedzenia. W oczach wielu wiernych dostrzec można było łzy wzruszenia i radości. Nie jesteśmy sami zdani na łaskę i niełaskę losu, lecz Maryja, nasza Matka zawsze jest z nami!
Po nabożeństwie dziękczynnym wszyscy wierni odprowadzili Obraz Nawiedzenia do Rynku, gdzie oczekiwał samochód-kaplica. Korowód samochodów poprowadził Obraz Nawiedzenia przez parafię Grabówno i Śmiłowo do Kaczor. Droga wiodąca do Kaczor była okazją, aby przekonać się, że wszędzie, gdzie biją polskie serca, żywa jest miłość do Polski Królowej.


Procesja z Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej rusza z Rynku do kościoła.


Ks. Biskup Jan Czerniak celebruje mszę św. przy ołtarzu polowym.


Ustawianie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na głównym ołtarzu.


Pożegnanie Obrazu przy głównym ołtarzu.
Od lewej ks. proboszcz Adam Musiał, obok ks. wikariusz Jan Woźniak.


------------------------------------------------------------------------

Źródło:
KRONIKA PARAFII MIASTECZKO KRAJEŃSKIE.

Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka