Luty 19 2020 04:50:48
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
AKT TRADYCJI KSIĘDZA CELLERA Z 1856 ROKU

Akt tradycyi spisany przez Plebana X. Cellera,
tradowanego Mu przy introdukcyi iego na Plebana w roku 1856 Kościoła i Plebanii w Miasteczku z wszelkiemi sprzętami i dochodami
przez W. X. Dziekana Kuczyńskiego z Wysoki.

A. Co do Kościoła:
a) Kościół tutejszy w pruski mur z przystawioną do niego później małą wieżą wystawiony, tak w złym znajduie się stanie, że wkrótce będzie musiał być zamknięty. Cmentarz zaś przy kościele się znaiduiący, do którego z ogrodu plebańskiego około trzy czwarte morgi do iego rozszerzenia przyłączono, tak trupami iest przepełniony, że iuż nie podobno na nim chować. Luboć W. Rosenau podarował iedną górę obeimuiącą w sobie iedną morgę na cmentarz, to iednakowo dotąd go formalnie nie tradował. Cmentarz przy kościele będzie miał być później, skoro nowy kościół będzie wystawiony, splanowany i ogrodzony, gdyż teraz iest prawie bez wszelkiego ogrodzenia, tylko zremp stoi, a sztechety pokradzone.
b) Dzwonnica na tymże cmentarzu stoiąca także potrzebuie znacznej reparacyi, bo się iuż na iedną stronę pochyliła. W niej znaiduią się trzy dzwony, z których naymnieyszy dawniej pęknięty teraz iest nowo ulany kosztem od Parafian ze składków zebranych, czwarty dawniej w dzwonnicy także znaiduiący się mały dzwonek nateraz wisi w kościele przy zakrystyi.
c) Trzy ołtarze w kościele znaiduiące się potrzebuią nowego odnowienia i upiększenia.
d) Organy wyreperowane kosztem Plebana i Parafian dosyć w dobrym znaiduią się stanie.
e) Ambona i chrzcielnica.
f) Dwa rzędy ławek, iedna ławka dla Patrona Kościoła, iedna dla Dominium Rzadkowo, iedna dla Prowizorów, iedna dla znacznieyszych Parafian.
g) Dwie szafy w zakrystyi do sprzętów homilnych, ale bardzo liche.
h) Dwa konfesionały i kraty przy ołtarzu do przystępuiących do komunii.
i) Co do srebra posiada kościół obecnie monstrancją srebrną w dubeltowe promienie całkiem wyzłocone z Melchisedekiem całkiem wyzłoconym, jako też Pacyfikał w dubeltowe promienie całkiem wyzłocony, zawieraiący w sobie dwa krzyżyki kryształowe w partykułą drzewa Krzyża i czerwonem iedwabiem spoione i pieczęcią znacznie nadwerężoną opatrzone ze swemi futerałami. Dwa kielichy z patenami w dobrem stanie, z których ieden został darowany przez Najprzewielebnieyszego Arcypasterza Przyłuskiego w mieysce spalonego w roku 1849, drugi zaś zreperowany nakładem J. W. Hrabiny Grabowskiej z Rzadkowa.
Posiadał oprócz tego kościół srebrną puszkę, ta w roku 1848 została podczas wielkanocnej spowiedzi skradzoną z kościoła i pomimo wszelkiego śledztwa nie można było tego złodzieja wyśledzić.
J. W. Grabowska darowała kościołowi w mieysce skradzionej puszkę z nowego srebra, a Komendarz z Morzewi X. Jastrzębski szklaną. Srebra te i kosztownieysze rzeczy kościelne znaiduią się w schowaniu u Plebana mieyscowego.
Oprócz wyżej wymienionych sreber posiada ieszcze kościół z nowego srebra tribularz z łatką i łyżeczką, ampułki z tacą i patenę do chorych. Nadmienia się tu także, że pacyfikał ma tylko być kuprowy a nie srebrny, ale pozłacany, iak opisuie Tradycya z roku 1828.
k) Sprzęty kościelne:
1) Turybularz kuprowy iuż bardzo lichy.
2) Sześć lichtarzów mosiężnych.
3) Cztery cynowe.
4) Dwa małe cynowe.
5) Dwanaście czarnych drewnianych.
6) Sześć drewnianych białych.
7) Dzwonków do służenia mszy pięć i ieden wiszący nad zakrystyą.
8) Mosiężne pieczęci kościelne.
9) Dwa kociołki kuprowe, ieden w chrzcielnicy, drugi do aspercyi.
10) Komin do św. wody.
11) Dwa cynowe naczynia do olejów śś. do chorych.
12) Lampa cynowa przed ołtarzem wielkim.
13) Dwa talerze cynowe do ampułek.
14) Jeden Krzyż z nowego srebra.
15) Jeden Krzyż cynowy.
16) Cztery Krzyże z lanego żelaza czarne.
17) Jedna kłotka do zamykania kościoła.
18) Skarbona.
19) Katafalk.
20) Żelazo do pieczenia opłatek.
21) Dwa żelaza do wyrzynania komunikantów.
22) Dwa Krzyże drewniane do procesyi.
23) Trzy obrazy do noszenia.
24) Dwie latarnie do chorych.
25) Ośm chorągwi.
26) Trzy portatiki.
27) Dwanaście lamp szklanych.
28) Trzy pary ampułek z tych iedna z rżniętego szkła.
29) Dwie czerwone kapy.
30) Jedna czarna żałobna.
31) Jedna szara.
32) Trzy ornaty białe ze wszystkim do nich się należącym, ieden ze złotymi galonami, drugi ze srebrnemi, trzeci bez galonów codzinny.
33) Jeden żółty z białemi srebrnymi galonami.
34) Trzy czerwone, dwa świętne i ieden codzienny z białą stułą i białem pokryciem bardzo iuż zużyty.
35) Jeden zielony.
36) Jeden popielaty.
37) Trzy czarne żałobne.
38) Pięć albów.
39) Dwie płóciane komeszki.
40) Dwie komeszki dla chłopców do służenia do mszy.
41) Sześć ręczników.
42) Trzy ręczniki do altaryów.
43) Trzy paski.
44) Cztery humerały.
45) Cztery korporały.
46) Dwanaście purifikaterzy.
47) Czternaście obrusów na ołtarze.
48) Trzy firanki na ołtarze, iedne iuż nie będą używane.
49) Trzy deki czerwone na ołtarze.
50) Trzy kanony na ołtarze.
51) Dwanaście kwiatów robionych na ołtarzach.
52) Kropielniczka cynowa.
53) Baldachim.
54) Jedno umbrakulum.
55) Jeden welon.
56) Sukno żałobne i iedna deka żałobna na katafalk.
57) Pięć poduszek na ołtarze, dwie Ewangiliki, ieden Brewiarz i ieden Ritual.

1. Księgi metryczne, aktów Plebanii i szkółek Parafialnych:
1. Siedem ksiąg metrycznych. Cztery odebrałem od ś.p. X Plebana Pydynkowskiego. 1 od 1774 roku, nieoprawna i zupełnie pomieszana z innemi aktami kościelnemi z lat dawnieyszych, która się iuż zupełnie rozleciała i musi być później o ile się da do porządku doprowadzona. 2 od roku 1781. 3 od roku 1791. 4 od roku 1824. 5, 5, 7 do chrztów, ślubów i pogrzebów każda z osobna.
2. Wizyta Mathego z roku 1766.
3. Akta kościoła i Parafii Miasteczko obeimuiące szczegółowo Tradycyie Plebanii z różnych czasów.
4. Akta obejmuiące różne Dokumenta kościoła i Plebanii.
5. Akta separacyine w dwóch voluminach.
6. Akta tyczące się altaryi drzewa.
7. Akta generalia tyczące się szkółek parafialnych.
8. Prospekt do Etatu za rok 1842-7.
9. Akta Manualia cześnika Króla w dwóch voluminach, tyczące się sprawy naprzeciw sukcesorom śp. X. Ryskiego.
10. Akta tyczące się procesu naprzeciw sulcessorom X. Ryskiego.
11. Akta tyczące się ogrodzenia cmentarza przy kościele.
12. Akta różnych okólników i Dyspens.
13. Akta różnych kwitów i rachunków.
14. Akta kwitów kasy kościelnej.
15. Akta cyrkularzy kościelnych.
16. Akta tyczące się kruszców ludowych.
17. Akta kwitów kasy kościelnej.
18. Akta pozwoleń do pochowania zmarłych.
19. Akta kwitów z opłaconych pieniędzy za polisę zabezpieczenia życia X. Güntzel za 500 Tal nabytych.
20. Akta co do zapowiedzi.
21. Akta różnych dokumentów.
22. Akta tyczące się snopkowego od gospodarzy z Arenswaldu dla organisty.
23. Akta tyczące się zabezpieczenia życia X. Güntzela.
24. Akta manualia cześnika Rabe w sprawie co do Naturaliów pobieranych przez Plebana i Organistę.
25. Akta tyczące się procesu co do naturaliów i ich ablucyi.
26. Akta tyczące się założenia cmentarzów na koloniach Nowopole i Prawomyśl.
27. Akta tyczące się założenia cmentarza w Miasteczku.
28. Akta tyczące się Konwersów.
29. Akta tyczące się pobierania snopkowego z Grabionny.
30. Akta tyczące się pobierania 6 wierteli żyta przez organistę od dominium w Brzostowie.
31. Akta tyczące się zahypotekowania mesznego od dominium Grabionna.
32. Akta rachunków kościelnych.
33. Akta tyczące się procesu windikacyinego naprzeciw Augustowi Rudzie w Miasteczku.
34. Akta tyczące się hypoteki dominium Brzostowo.
35. Akta tyczące się założenia kaplicy w Rzadkowie.
36. Akta tyczące się różnych wyroków z dominium Brzostowo.
37. Akta procesu z dominium Brzostowo o tak nazwaną Waldmissbrauch.
38. Akta tyczące się małżonków Güntzel w Arenswalde.
39. Akta tyczące się wystawienia figurów Ś. Krzyża, Ś. Jana Nepomucena i Ś. Wawrzynowi.
40. Akta różnych cyrkularzy.
41. Akta założenia koleji żelaznej i wynagrodzenia za grunt plebański.
42. Akta tyczące się procesu naprzeciw sukcesorów ś.p. X. Güntzela o zgubiony list zastawny na 50 tal. 18 sgr. i 10 f.
43. Akta tyczące się procesu naprzeciw gospodarzom w Wolsku o meszne.
44. Akta tyczące się ofiarowanych 100 tal. przez J. W. Grabowską na nabożeństwo żałobne za Parafian zmarłych.
45. Akta tyczące się nieregularnego wypłacania procentu z wolnego sołectwa Brody.
46. Akta tyczące się budowy budynków Plebańskich i Kościoła w dwóch voluminach.
47. Prospekt do Etatu na rok 1851-3.
48. Akta tyczące się szkoły w Miasteczku.
49. Akta tyczące się szkoły w Prawomyślu.
50. Akta tyczące się szkoły w Rzadkowie.
51. Akta tyczące się separacyi w Miasteczku.
52. Akta tyczące się processu dzierżawcy plebańskiego z Plebanem Celler.

Kapitały Kościoła i Plebanii w Listach Zastawnych
I. Kapitały dla Plebanii służące:
1. 1060 Tal w listach rentowych Lit a Nr 1628, Lit D Nr 2301, Lit D 2300, Lit E 1609 za abluowane drzewo dla Plebana z Dominium Brzostowo in naturali dawniej pobierane.
2. 500 Tal List Zastawny W.X. Poznańskiego Nr 11/454 Powiatu Wongrowieckiego iako wynagrodzenie za jura stoae pobieranych dawniej od Protestantów od dziedzica Brodów i Miasteczka.
3. 100 Tal List Zastawny W. X. Poznańskiego Nr 28/6482 z sprzedanego boru Plebańskiego.
4. 100 Tal List Zastawny W. X. Poznańskiego Nr 46/10238 Powiatu Międzyrzeckiego na nabożeństwo za zmarłych Parafian fundowane przez JW. Grabowską z Rzadkowa.
5. 50 Tal Listy zastawne po 25 Tal W. X. Poznańskiego Nr 20/338, Nr 167/10911 na Litanię do Matki Boskiej do figury w Rzadkowie przez Grabowską w Rzadkowie fundowane.
6. 500 Tal List Rentowy Lit d Nr 310 za wynagrodzenie gruntu Plebańskiego od Koleji Żelaznej.
7. 250 Tal z Listu Zastawnego Prus Zachodnich na 300 Tal Nr 17 na msze fundowane, z których procent od 50 Tal należy się kasie kościelnej.
8. 75 Tal z Listu Rentowego od 100 Tal Lit e Nr 1744, procent zaś z 25 Tal służy Kościołowi.
9. 100 Tal w czterech Listach Rentowych po 25 Tal Lit b Nr 894, Lit d Nr 2952, Lit d Nr 3815, Lit d Nr 4068 na dwa nabożeństwa Pasyine w kaplicy Radkowskiej fundowane przez JW. Grabowską z Rzadkowa.
10. 100 Tal w gotówce na dwa nabożeństwa i litanię do figury św. Józefa w Rzadkowie w dzień Patrona. Myśl fundatorki była ta, że nigdy list zastawny nie miał być zakupowny, ale raczej miał przechodzić z ręki do ręki.
11. JW. Grabowska w Rzadkowie fundowała cztery msze, które to odprawiać się mają w kaplicy w Rzadkowie. Za odprawianie każdej mszy św. ma pobierać Pleban z Miasteczka po wieczne czasy po 2 Talary, ale iest obowiązany swym zaprzęgiem do Rzadkowa przyiechać. Fundusze tych mszy są zabezpieczone hypotecznie na Dobrach Rzadkowo.
12. JW. Grabowska w Rzadkowie wystarałą się o odpust od Stolicy Apostolskiej, który się ma w kaplicy w Rzadkowie w dzień Matki Boskiej Anielskiej odprawiać. Pleban ma pobierać za to pięć Talarów, a Organik iednego Talara, Dwór zaś Rzadkowski musi kapłanów przyimować, którzyby na odpust zaproszeni byli. Ta fundacya także na Dobrach Rzadkowo iest zahypotekowana.
13. Kolonia Prawomyśl z 30, Równopole z 32, Zbyszewice z 10 osad się składaiące, oddawać muszą z każdy osady po 5 sgr Plebanowi, te daniny są na gruncie tych kolonistów zahypotekowane.
II. Kapitały dla Kościoła czyli kasy kościelnej:
1. 100 Tal List Zastawny W. X. Poznańskiego Nr 39/6868 Powiatu Śremskiego Dóbr Łęgi.
2. 100 Tal List Zastawny W. X. Poznańskiego Nr 35/942 Powiatu Śremskiego Dóbr Konary.
3. 100 Tal List Zastawny W. X. Poznańskiego Nr 40/10232 Powiatu Międzyrzeckiego. Ten kapitał powstał dla Kościoła ze sprzedanego zbytniego srebra kościelnego.
4. 50 Tal z Listu Zastawnego Prus Zachodnich od 300 Tal Nr 17, z którego iak się rub I Nr 7 podawało służą od 250 Tal procenti Plebanowi, a od 50 Tal Kasie kościelnej.
5. 50 Tal List Zastawny Prus Zachodnich Nr 16 Powiatu Bydgoskiego Dóbr Nowa Dąbrówka.
6. 50 Tal List Zastawny Prus Zachodnich Nr 30 Powiatu Bydgoskiego. Te dwa kapitały powstały za sprzedane naczynia kościelne iak się przekonano z reskryptu Królewskiej Regencyi w Bydgoszczy z dnia 4 Marca 1821 roku.
7. 25 Tal List Zastawny Prus Zachodnich Nr 77 Powiatu dawniej Kamieńskiego Dóbr Samostrzel.
8. 50 Tal List Zastawny Prus Zachodnich Nr 73 Powiatu daniej Kamieńskiego Dóbr Samostrzel. Nadmienia się tu zarazem, że roku 1841 ieden list Zastawny na 50 Tal Nr 35 Dóbr Nowe Strzelce przez ś.p. X. Plebana Güntzel został zagubiony. Kollegium Kościelne w Miasteczku processowało się z sukcessorami ś.p. X. Güntzela, lecz proces przegrało, a kasa kościelna tą szkodę ponieść musiała.
9. 100 Tal List Rentowy Lit c Nr 1743.
10. 100 Tal List Rentowy Lit c Nr 2551.
11. 25 Tal List Rentowy Lit c Nr 1744 od 100 Tal z którego to Listu Rentowego iak się wyżej rub I Nr 8 nadmieniło od 75 Tal procent służy Plebanowi za Inwentarz Plebański a 25 Tal kościołowi. Te trzy kapitały Nr 9, 10, 11 powstały z defektów, które porobił był ś.p. X. Ryski Pleban w Miasteczku w Kasie kościelnej i które zaś odebrano z massy ś.p. X. Ryskiego przez ś.p. X. Plebana Güntzela zostały spadkobiercom, i później z massy wyskarżonej przez Kollegium Kościelne wygrane i odebrane, za co to Listy Zastawne zostały zakupione.
12. 10 Tal List Zastawny rentowy Lit e Nr 3688.
13. 100 Tal List Zastawny Rentowy Lit c Nr 2552.
Te dwa kapitały powstały także z defektów po ś.p. X. Plebanie Ryskim, co do pobierania procentów z tych kapitałów wydał Prześwietny Konsystorz podług swego zarządzenia z dnia 23 Lipca r. ub. Nr 647 stosowne rozporządzenie.

III. Meszne dla Plebana i inne daniny.
Do Parafii w Miasteczku należą następujące osady: 1) Miasto Miasteczko, 2) Mühlen folwark, 3) wieś Brzostowo, 4) folwark Marienfelde, 5) folwark Hüneberg, 6) kolonia Arenswalde, 7) kolonia Sophiendamm, 8) wieś Wolsko, 9) kolonia Wolsko, 10) kolonia Nitzdorf, 11) wieś Grabionna, 12) folwark Amalienhof, 13) wieś Grabowo, 14) wieś Rzadkowo, 15) kolonia Prawomyśl, 16) kolonia Równopole, 17) kolonia Zbyszewice.
Z tych osad daią następuiące meszne Plebanowi:
1. Rolnicy miasta Miasteczko daią rocznie 12 szefli żyta.
2. Dominium Brzostowo 131 szefli żyta oraz 4 i 7/8 szefli owsa.
3. Kolonia Arenswalde 183 szefli żyta oraz 11 i 5/8 szefli owsa.
4. Dominium Grabówno 111 szefli żyta oraz 5 i 5/8 szefli owsa.
5. Gospodarze wsi Grabionna 22 szefli żyta oraz 11 szefli owsa.
6. Dominium Grabowo 10 i 13/16 szefli żyta oraz 5 szefli 71 macy owsa.
7. Gospodarze wsi Grabowo 10 i 15/16 szefli żyta oraz 5 szefli 71 macy owsa.
8. Wolsko wieś 221 szefli żyta i 11 oraz 111 szefli owsa, nadmienia się tu, że dawniey pobierała Plebania z Wolska 48 kaliszczaków żyta i 24 kaliszczaki owsa. Wzbraniaiąc się Gospodarze tę ilość zboża na przyszłość dawać wyskarżeni zostali, lecz w I-wszy III Instancyi Kościół przegrał proces, a Gospodarze do połowy dawania dawnego mesznego tylko byli osądzeni.
9. Dominium Rzadkowo 61 szefli żyta.
10. Rzadkowo wieś 5 i 1/3 szefli żyta.
Meszne to wszystko z wyiątkiem w Dominiach Grabionna i Grabowo iest zahypotekowane. Tu się także nadmienia, że podług wizyty Jeneralnej Mathego tutejszemu Organiście należyć się ma od gospodarzy tutejszej Parafii tak nazwane snopkowe, czyli pewna ilość snopków żyta. Te iednakowoż daninę ma teraz organista pobierać tylko od gospodarzy Rzadkowa i Dominium Rzadkowo i kolonii Arenswalde od każdego Gospodarza posiadaiącego całą włókę 2 snopki, a od półwłoczników po iednym snopku żyta.
Ta danina w Rzadkowie iest zahypotekowana w Arenswaldzie dotąd nie, lecz wniosek w tym względzie do sądu uczynię.
Gospodarze zaś wsi Grabionna tego snopkowego teraz nie daią, twierdząc że przy ich separacyi o tem mowy nie było, co tylko z winy tego czasowego Plebana nastąpić mogło. Miał być teraz process o tę daninę rozpoczęty, nie maiąc iednakowoż mocnych fundamentów na którychby skargę uzasadnić można, trzeba było tę sprawę zaniechać.
Gospodarze zaś innych wsi tutejszej Parafii i miasta Miasteczka iuż od niepamiętnych czasów tey daniny Organiście nie oddawali.
Podług wizyty Jeneralnej Mathego miał Organista pobierać z Dominium Brzostowa piwo, a Pleban dwa skopy na odpust. Przy wzbranianiu się oddawania tey daniny zaskarżyło Kollegium Kościelne Dominium Brzostowo, lecz process ten został przegrany.
Podług teyże samej wizyty Mathego pobierał Organista z Dominium Brzostowa sześć szefli żyta, a że tam iest wymuszanie, że z szczegółowy łaski te danine od Dominium pobiera, wzbrania się teraźnieyszy Dziedzic Brzostowa dawać nadal te daninę. Miał być zaskarżonym, a że nie można sobie obiecywać pomyślnego wypadku, więc i te sprawę będzie trzeba zaniechać. Pleban miał podług teyże wizyty Mattego wolny wremb dla siebie, później nastąpiła fixacia drzewa, a przed kilku latami ablucia na 1000 Tal kapitału, za które pod Nr I Lit m zakupione zostały Listy Rentowe za 1060 Tal.

B. Co do budynków i gruntów Plebańskich.
W roku 1849 przy zgorzeniu miasta Miasteczka i Plebania z gumnami Plebańskimi zgorzały. Ponieważ po odseparowaniu gruntów Plebańskich territorium to, gdzie dawniej stoiały gumna Plebańskie dla murowania i szczupłości mieysca nie kwalifikowały się do wybudowania tam Plebanii i gumnów Plebańskich, a zatem zgodzono się aby ziem więcej się do tego kwalifikującej w miejscu samem zakupić.
Kupiono zatem za zezwoleniem tak Władzy Duchownej iako też cywilnej w dniu 8 maja 1852 od oberżysty Mikołaja Wagnera oberżę wraz z przyległościami do niej należącemi i domem, stainią i małą stodółką, które to budynki znacznej potrzebowały reparacyi, inne zaś brakuiące ieszcze budynki miały być nowe postawione. Obecnie posiada Pleban następuiące budynki:
1. Plebania w mur pruski wybudowana i dachówką pokryta, która w dobrym znaiduie się stanie i tylko wewnątrz mały potrzebuie reparacyi. W niej znaiduią się cztery izby, iedna górna i trzy dolne. Obeimuie 60 stóp długości, 34 stopy szerokości i 12 wysokości.
2. Stajnia z przodku w mur pruski budowana, a z tyłu w lepiankę, dachówką pokryta iest dosyć w dobrym stanie, 70 stóp długa, 17 stóp szeroka i 8 stóp wysoka.
3. Obora, która została przestawioną, iest z przodku i w iednym szczycie w mur pruski murowana, reszta w lepiankę, dachówką pokryta, 55 stóp długości, 23 stóp szerokości i 9 stóp wysokości.
4. Stodoła nowa w mur pruski wymurowana i dachówką pokryta o dwóch klepiskach, 45 stóp długości, 30 stóp szerokości i 12 stóp wysokości.
5. Owczarnia i szpichlerz nowe w mur pruski wymurowane, dachówką pokryta, 90 stóp długości, 25 stóp szerokości i 9 stóp wysokości.
6. Apartament mały i kibel wyreperowane.

II. Grunta Plebańskie w dwóch oddzielnych Planach odseparowane.
Plan Brzostowski obeimuiący w sobie:
1. Ziemi 102 morgi 153 pręty
2. Łąk 34 morgi 168 prętów
3. Pastwisk 5 mórg 61 prętów
4. Ziemi nie orny 5 mórg 105 prętów
---------------------------------------------
W ogóle 143 morgi 127 prętów

Plan Miasteczka wraz z wynadgrodzeniem pastwiska
1. Ziemi 84 morgi 166 prętów
2. Łąk 139 mórg 22 pręty
3. Pastwisk 16 mórg 118 prętów
4. Ziemi nie orny 1 morga 140 prętów
---------------------------------------------
245 mórg 86 prętów

A zatem posiada Plebania co do ziem i łąk 386 mórg i 15 prętów.
Oprócz tego posiada Plebania sad owocowy około 13 mórg i dwa ogrody warzywne.

III. Do nowo zakupionej w roku 1852 Plebanii pod nr 28 należą:
1. Ieden ogród warzywny.
2. Mały sadek.
3. Łąka obeimuiąca w sobie około 7 mórg.
4. Kawałek roli iako wynagrodzenie za pastwisko 3 morgi i 48 prętów.

Użytkowanie tych partinencyi są przekazane kontraktem kupna z dnia 8 Maja 1852 Plebanowi w Miasteczku z tem zastrzeżeniem, że wszelkie podatki i ciężary ten grunt ciążące mają opłacać iako też opłatę ogniową z własnej kieszeni.
Przy obięciu Plebanii zastałem tu w protokole, który w odpisie przyłączam, wymienione zasiewy tak co do Plebanii, iako też co do Organeryi, które także przy odeiściu moiem iestem obowiązany pozostawić:
I Co do plebanii:

1. Zimowego zasiewu 41 szefli
2. Grochu 4 szefle i 8 mac
3. Ięczmienia 20 szefli
4. Owsa 6 szefli
5. Kartofli 52 szefle
II Co do Organerii:
1. Zimowego zasiewu 41 szefla
2. Ięczmienia 4 szefle
3. Owsa 11 szefla
Grunta Organistowskie, które są odseparowane przez przyłączenie do Plebańskich, podług wysokiego reskryptu Nayprzewielebnieyszego Arcypasterza Przyłuskiego miały być uważane iako należące do Plebanii. Ia też obrabiam one wspólnie z Plebańskiemi i płacę stałą pensyą onemu i daię mu utrzymanie.
Te obeimuią w sobie:
1. Ziemi 33 morgi 1 pręt
2. Łąk 14 mórg 26 prętów
3. Pastwisk 2 morgi 103 pręty
4. Ziemi nie orny 1 morga 3 pręty
---------------------------------------------
W ogóle 55 mórg 16 prętów

C. Kaplica publiczna w Rzadkowie
Kaplica publiczna w Rzadkowie została przez J. W. Grabowską dziedziczkę Rzadkowa w roku 1850 pod tytułem Matki Boskiej Łaskawej w mur wybudowana z czterema wieżyczkami i krzyżem z dachem płaskiem to iest angielskim cynkiem pokryta, dwiema oknami i drzwiami ze szybami szklanemi. W dobrym obecnie znajduie się stanie, ale częstej będzie potrzebowała naprawy dla wilgoci, która tam panuie.
W niej znaiduie się ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej z krucifixem dosyć znacznej wielkości z lanego żelaza i figurą wyzłoconą i lichtarzami metalowemi. Ołtarz ten zawsze pięknie iest przystroiony kwiatami tak robionemi, iako też naturalnemi, kiedy się nabożeństwo odprawia. Na ścianach są pozawieszane stacje Męki Pańskiej i obraz bolejącgo Pana Jezusa iedynego, oprawiony w ramę od Nayprzewielebnieyszego Arcypasterza Przyłuskiego co do odprawiania nabożeństwa kwartalnego, iako też oprawny w ramkę co do odpustu Matki Boskiej Anielski i Kanony w Ołtarzu.
Znaiduie się też kilka ławeczek i klęczników i dwa drewniane krzesła do słuchania spowiedzi i tablica zawieraiąca w sobie modlitwę do Matki Boskiej i dzwonki do służenia do mszy. W ogrodzie przy kaplicy znaiduie się dzwonek do dzwonienia na Nabożeństwo. Ogrodzenie, które służy za cmentarz iest baryerami opatrzone i drzewami różnemi obsadzone, mieści w sobie dwie figury piękne z wizerunkami ukrzyżowanego i figurę św. Antoniego Padewskiego. W kaplicy samej pomodlić się może przeszło 50 osób.
Inwentarz kaplicy opis tu w odpisie przyłączam, oryginał w aktach kaplicy się znaiduie. Fundusze kaplicy są objęte w kapitałach Plebanowi służących pod Lit. m. Także i to przytoczyć muszę, że wiele inszych funduszów i kapitałów Plebanom w Morzewie w kaplicy są fundowane.
Na koniec nadmienić muszę, że krótko przed zgonem swoim ś.p. J. W. Grabowska ze wsi Rzadkowa podarowała morgę ziemi na cmentarz do chowania trupów pod tą kondycią, aby Kasa Kościelna na tym nie traciła.
Skoro iednanie się w tym względzie nastąpi co do cmentarza z Parafianami wsi Rzadkowo, nie omieszkam o tem donieść Prześwietnemu Konsystorzowi i będzę zarazem prosił o pozwolenie poświęcenia tego cmentarza.

Miasteczko dnia 21 Lipca 1858
X. Celler
Eichstädt

Spis Inwentarza w Kaplicy Rzadkowskiej.
Obraz N. P. Maryi Częstochowskiej – 1
Obraz P. Jezusa bolejącego – 1
Krzyż z wizerunkiem srebrnym P. Jezusa – 1
Krzyż żelazny z wizerunkiem P. Jezusa – 1
Stacyi o Męce Pańskiej – 14
Instrument na kaplicą – 1
Indukt na odpust N. M. P. Anielskiej – 1
Lichtarzy dużych metalowych – 4
Lichtarzy rozmaitych małych – 18
Kanonów – 6
Latarnie przy ołtarzu – 2
Lampa szklana – 1
Latarnia do chorych z dzwoneczkami – 1
Chorągwi rozmitych – 8
Bursa do chorych – 1
Paschał na Roraty z postumentem – 1
Dzwonków – 4
Mszałów – 2
Poduszek pod mszały – 6
Klęczników – 4
Krzesełek – 4
Dywanów – 2
Kociołek kuprowy do wody święconej – 1
Skarbonka drewniana - 1
Dzwon pod imieniem Gabriel Archanioł – 1
Tablica z modlitwą do Najśw. Panny – 1
Srebro
Kielichów z patenami – 2
Puszka z przykryciem – 1
Korona ze złota, ślubna obrączka – 1
Ampułki – 2
Tacka do ampułek – 1
Patena do chorych – 1
Pacyfikał z relikwią św. Modesta – 1
Turybularz – 1
Łódka do kadzenia z łyżeczką – 1
Cyna
Krzyż cynowy – 1
Pudełko do Hostyi – 1
Pudełko do trojakiego Oleju św. – 1
Ornaty
Ornatów białych – 2
Ornatów czerwonych – 2
Ornat zielony – 1
Ornat fioletowy – 1
Ornat czarny – 1
Kapa biała z klamrą od Rafałą Archanioła – 1
Stuła do niej – 1
Umbraculum adamaszkowe złotem przerabiane – 1
Jedwab
Welun biały do Monstrancyi – 1
Stuł rozmaitych – 6
Bielizna
Obrusów na ołtarz – 3
Które pod spodem leżą – 4
Falban rozmaitych do opięcia ołtarza – 7
Alb płóciennych z siatkami – 6
Komży płóciennych i tiulowych – 6
Komży dla chłopców – 3
Korporałów – 8
Puryfikaterzy – 12
Humerałów – 6
Ręczników – 6
Biretów 3
Pasków niciannych – 2
Szczypce jedne i kapelusik do gaszenia świeć – 1
Skrzynia drewniana do ornatów 1

Rzadkowo, dnia 6 Pażdziernika 1857
Grabowska

Powyższy spis z kaplicy w Rzadkowie stanowi integralną część dokumentu.
--------------------------------------
02.01.2010
W wypisie zachowano oryginalną pisownię występującą w dokumencie.
E.J.B.K.


Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka