Kwiecień 01 2020 14:12:44
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
Kalendarium

1475 – w księgach grodu nakielskiego wymienia się Brzostowo i Myeszcze: „oppidum Brosthowo alias Myeszcze”.
1512 (12.05.) – przy okazji wizytacji klucza kamieńskiego wymieniana jest parafia Brzostowo. Do parafii tej należą wsie Grabowo, Grabyona, Morzewo, Dambowo, Voyszko, Byaloslywski, Borzanthkowo i Myeszcze. Wzmianka brzmi dosłownie: „Myeszcze oppidum, XX mansi possessi; quae Villa ets filia Bruszewo, nihil solvit”.
1529 – z akt kościoła w Chodzieży wynika, że proboszczem w Miasteczku był ks. Jan Borzysławski.
1578 – według spisów poborowych parafia w Miasteczku obejmuje Brzostowo i Morzewo.
1653 – wizytacja kanoniczna dokonana przez ks. Stanisława Trebnica, archidiakona i oficjała kamieńskiego.
1676 (8.02.) – wizytacja pasterska dokonana przez ks. Ignacego Odrowąża, oficjała kamieńskiego.
1695 – wizytacja kanoniczna dokonana przez ks. Remigiusza Lewald-Jezierskiego, archidiakona i oficjała kamieńskiego.
1726 – budowa nowego kościoła (w miejsce starego drewnianego). Proboszczem był wtedy Stanisław Kamrowski. Budowa nastąpiła z fundacji ks. Krzysztofa Antoniego ze Słupów Szembeka, ówczesnego biskupa kujawskiego, a jednocześnie właściciela majętności Brzostowo. Kościół poświęcił ks. Kazimierz Polbiecki, pleban ze Śmiłowa, dziekan nakielski.
1741 (23.06.) – wizytacja arcypasterska dokonana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Krzysztofa Antoniego ze Słupów Szembeka.
1766 (od 22.04.) – misję święte prowadzone przez OO. Jezuitów.
1766 (29.04) – wizytacja dokonana przez ks. Ludwika Józefa Matthego, protonotariusza apostolskiego, kanonika metropolitarnego gnieźnieńskiego, oficjała gnieźnieńskiego, wizytatora generalnego archidiakonatu kamieńskiego.
1828 – wybudowanie wieży kościelnej.
1848 – dziedziczka Rzadkowa Grabowska, wybudowała własnym kosztem kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej. Poświęcenia kaplicy dokonał dziekan Kuczyński z Wysokiej w asyście księży: Cellera z Miasteczka, Jastrzębskiego z Morzewa, Gilla ze Śmiłowa, Petrycha z Piły.
1849 (11/12/07.) – wielki pożar w Miasteczku, trwający do 14.07. Na ogólną liczbę 56 zagród, pożar objął aż 50 spośród nich. Spaleniu uległo 125 zabudowań, w tej liczbie 45 domów mieszkalnych. Zabudowania probostwa, oprócz stodoły spaliły się całkowicie.
1888 (15.07.) – poświęcenie nowego cmentarza.
1888 (24.07.) – zamknięcie kościoła w Miasteczku ze względu na zły stan techniczny.
1888 (4.11.) – poświęcenie kaplicy, mającej służyć wiernym do czasu zbudowania nowego kościoła.
1890 (12.08) – od uderzenia pioruna spalił się kościół w Miasteczku.
1894 (19.07.) – wizytacja ks. arcybiskupa F. Stablewskiego.
1895 (1.09) – śmierć księdza licencjata Stanisława Wody (został otruty podczas odprawiania mszy św.).
1898 – wybudowanie nowego kościoła (stan surowy). Budowla została zaprojektowana przez architekta J. Matejkę z Poznania.
1899 – zakończenie budowy kościoła. Od tej pory to właśnie tutaj odbywają się parafialne nabożeństwa.
1900 – ufundowanie chrzcielnicy przez Praksedę Eichstedt.
1903 – zainstalowanie zegara na wieży kościelnej.
1906 – zainstalowanie nowej ambony w kościele (projektował rzeźbiarz Nowakowski).
1907 – zainstalowanie organów w kościele (z firmy Voelkner z Bydgoszczy).
1911 – wybudowane zostało nowe probostwo i obora.
1912 – zakupiono w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu stacje Drogi Krzyżowej. Ich poświęcenie odbyło się 19.02.1913 roku, a dokonał tego ks. Hoffmann.
1917 (25.07.) – pruskie władze państwowe nakazały rekwizycję dwóch dzwonów kościelnych.
1917 ( 10.10.) – wizytacja arcypasterska. W imieniu ks. Kardynała Dalbora, dokonał jej ks. dziekan Robowski.
1919 (19-28.06.) – misje święte, prowadzone przez dominikanina O. Piusa Marię Bożana.
1922 (18.05.) – konsekracja kościoła, którego dokonał Arcybiskup Gnieźnieński, ks. Kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski.
1927 (18.08.) – w Miasteczku Krajeńskim przebywał z krótką wizytą Prymas Polski, ks. Kardynał August Hlond.
1933 (15.08) – odbyło się poświęcenie wielkiego dzwonu zakupionego ze składek parafian. Obrzędu dokonał ks. St. Grzęda z Gniezna.
1936 (13.11.) – erygowana została parafia w Rzadkowie. W jej granicach, oprócz Rzadkowa, znalazły się również: Równopole, Prawomyśl oraz Byszewice. (wszystkie te miejscowości należały do tej pory do parafii Miasteczko Krajeńskie).
1939 (24.10.) – ksiądz proboszcz Feliks Niedbał zostaje aresztowany przez hitlerowców i 11.11.1939 rozstrzelany w Paterku pod Łobżenicą.
1945 (4.05.) – proboszczem w Miasteczku Krajeńskim zostaje ks. Jan Baranowski.
1947 (7-14.09.) – pierwsze po II wojnie światowej misje święte, przeprowadzone przez Ojców Saletynów z Krakowa.
1950 – konfiskata ziemi beneficjalnej przez władze państwowe.
1952 – przeprowadzenie gruntownego remontu wieży kościelnej.
1956 (12-13.05.) – wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. Biskupa Lucjana Bernackiego.
1957 – założenie w kościele nowej instalacji elektrycznej.
1960 (4-11.12.) – misje święte, przeprowadzone przez Ojców Saletynów z Krakowa.
1962 (9-10.05.) – wizytacja parafii, przeprowadzona przez ks. Biskupa Lucjana Bernackiego.
1969 – remont organów w kościele parafialnym w Miasteczku Krajeńskim.
1970 (23-31.05.) – misje święte, prowadzone przez księży misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
1970 – zainstalowanie centralnego ogrzewania w kościele.
1971 – przeniesienie Krzyża z Placu Wolności na grunt kościelny.
1972 – wykonanie nowego ogrodzenia przy kościele filialnym w Grabównie.
1972 – wytyczona została i wykonana nowa droga, prowadząca do cmentarza parafialnego.
1972 (31.12.) – w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, zniesiony został ustrój miejski Miasteczka krajeńskiego. Miejscowość ta została w charakterze wsi przyłączona do gminy Białośliwie.
1973 (14-15.10.) – wizytacja kanoniczna, dokonana przez ks. Biskupa Jana Czerniaka.
1973 – odnowione zostało wnętrze kościoła w Miasteczku.
1974 (25.05.) – dekretem J. E. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, erygowana został parafia w Grabównie. Od roku 1957 kościół w Grabównie był kościołem filialnym należącym do parafii w Miasteczku Krajeńskim.
1974-1975 – wykonane zostało nowe ogrodzenie kościoła parafialnego.
1978 (14-15.10.) – nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
1980 – urządzenie salki katechetycznej i kaplicy (z dotychczasowego mieszkania ks. wikariusza).
1980 (1.09.) – poświęcenie tablicy pamiątkowej dla uczczenia zamordowanych przez hitlerowców księży: Feliksa Niedbały i Kazimierza Nowickiego.
1982 (29.05.-6.06.) misje święte, przeprowadzone przez misjonarzy Werbistów Słowa Bożego.
1983 (1.11.) – poświęcenie kostnicy (zbudowana została z inicjatywy księdza proboszcza Dopierały przy wydatnej pomocy parafian).Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka