Styczeń 25 2020 18:07:25
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
BUDOWA KOŚCIOŁA

1. 04.11.1860 – ks. Celler w raporcie do Konsystorza wspomina o potrzebie budowy nowego kościoła.

2. 03.01.1864 – zebranie Dozoru w Miasteczku, na którym uchwalono wybudowanie kościoła na starym miejscu. Plebana zobowiązano do zbudowania plebanii z rozebranego kościoła i wybrukowania drogi.

3. 06.01.1864 – reprezentacja kościelna przychyliła się do uchwały Dozoru, by kościół został wybudowany na starym miejscu.

4. 21.06.1864 – raport do Konsystorza z informacją od ks. Cellera, iż cała parafia i patron (Rosenau) chcą mieć kościół na starym miejscu.

5. 14.06.1872 – Rejencja Poznańska wydała ks. Cellerowi zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki pieniężnej w celu zebrania funduszy na budowę kościoła.

6. 24.07.1888 – miejscowa policja urzędowo opieczętowała zamknięty kościół.

7. 02.08.1888 – Konsystorz wyraża zgodę na rozbiórkę kościoła i budowę kaplicy.

8. 20.09.1888 – zebranie w Miasteczku z udziałem patrona, Dozoru i Reprezentacji. Po tym zebraniu ks. Has poinformował Konsystorz, że kościół nie będzie rozbierany ze względu na opór patrona.

9. 15.10.1888 – patron Rosenau oświadcza formalnie, że jest przeciwny budowie kościoła i probostwa.

10. 04.11.1888 – poświęcenie przez ks. Hasa kaplicy wybudowanej z pieniędzy zebranych wśród parafian.

11. 22.08.1889 – inspektor budowlany Bauer z Nakła uznał stan kościoła za beznadziejny i zaleca budowę nowego.

12. 14.04.1890 – policja nakazuje rozbiórkę kościoła.

13. 12.08.1890 – od uderzenia pioruna spalił się kościół w Miasteczku.

14. 28.12.1890 – Dozór, proboszcz i patron postanowili, że nowy kościół ma być murowany, pod dachówką i stylowy. Opracowanie planów i kosztorysu nowego kościoła zlecono architektowi Bauerowi z Nakła. Według tego projektu kościół miał stanąć na dawnym miejscu. Przewidziano jednak, że zostanie przesunięty o 20 metrów dalej na północ i 3 metry niżej niż dotychczasowy. Nowy kościół miał obejmować 450 miejsc siedzących i 650 stojących. Wysokość nawy głównej miała wynosić 13,5 metra, a wieży 53,5 metra. Budynek miał stanąć w stylu gotyckim z cegły i kamienia. Sklepienie wykonać miano w systemie „monier”. Posadzka pod ławkami miała być wyłożona klinkierem, a w przejściach flisami. Schody zewnętrzne i prowadzące na dół zaprojektowano z granitu, na wyższych piętrach wieży z drewna. Okna miały mieć odpowiedni marmurek i kratki z ołowiu, a w każdym z nich okienko do wietrzenia. Odnośnie wyglądu zewnętrznego postanowiono otynkować same tylko ściany i sklepienie, natomiast obramowanie okien, drzwi i łuki miały pozostać nieotynkowane lecz w zafarbowanej na czerwono cegle. Ołtarze i chrzcielnica miały być z piaskowca, ambona zaś z drewna. W zakrystii przewidziano piec żelazny do ogrzewania. Koszt budowy obliczony został na 71000 marek.

15. 13.01.1893 – patron Rosenau zleca na własną rękę budowniczemu Rodenmacherowi, bez porozumienia z dozorem, sporządzenie projektu innego kościoła dla parafii Miasteczko.

16. 22.06.1894 – ks. lic. Woda w raporcie do Konsystorza przekazuje informację o kościele, który ma stanąć w sadzie proboszczowskim i objąć 1100 osób. Jego kosztorys wynosi 100 000 marek, a z urządzeniem 120 000 marek. ławek w nim będzie na 450 osób.

17. 19.07.1894 – ks. Arcybiskup Florian Stablewski, po wizytacji w Miasteczku w piśmie do Konsystorza w Gnieźnie, poleca natychmiast zaciągnąć 40 000 marek pożyczki na budowę kościoła. Najpierw ma stanąć kościół, a następnie plebania. Ks. Arcybiskup proponuje kosztorys: 45 000 marek na kościół i 15 000 marek na plebanię.

18. 20.12.1895 – Konsystorz informuje, że ks. Arcybiskup Stablewski na własny koszt postara się o rysunek nowego kościoła, jeśli parafianie zobowiążą się według niego wybudować świątynię.

19. 07.05.1896 - odbyło się zebranie Dozoru, na którym uchwalono przyjąć jeden z dwóch rysunków nowego kościoła, mianowicie za 55 000 marek. Drugi okazał się za drogi, ponieważ jego koszt wynosił 65 000 marek. Autorem projektów był architekt J. Matejko z Poznania.

20. 17.01.1898 – Dozór przyjął ofertę budowniczego Stabrowskiego z Nakła, który się podjął wykonania prac murarskich przy kościele. Wiązania w drewnie miał wykonać specjalista ciesielski Witkowski z Piły.

21. 15.10.1898 – zakończenie budowy kościoła w stanie surowym.

22. 05.10.1901 – rachunek za budowę kościoła wyniósł: za mury (Stabrowski) – 38626 marek, za dach (Hasse) – 4079,65 marek, roboty ślusarskie (Poradowski) – 1247,30 marek, roboty kowalskie (Sommerfeld) – 775,52 marek, roboty sztukatorskie (Ceptowski) – 500 marek, roboty szklarskie (Nowicki – 1462 marki.

23. 1911 – wybudowane zostało (na starym miejscu) kosztem 11400 marek nowe probostwo oraz obora za 4830 marek.

------------------------------------------------------------
Zestawienie powstało na podstawie KRONIKI PARAFIALNEJ.


Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka