Luty 19 2020 05:23:28
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
PARAFIA W RZADKOWIE

EREKCJA PARAFII W RZADKOWIE W DEK. NAKIELSKIM.

§1.

Celem ułatwienia mieszkańcom Rządkowa oraz sąsiednich osad spełnienia obowiązków religijnych erygujemy na mocy C. J . C . can . 1427 i po wysłuchaniu po myśli can. 1428 § 1 Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej oraz interesowanych rzymsko katolicki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej.

§2.

Przy kościele parafialnym Matki Boskiej Anielskiej w Rzadkowie erygujemy jednocześnie beneficjum proboszczowskie.

§3.

Parafię rzadkowską przy kościele parafialnym Matki Boskiej Anielskiej tworzyć będą: Rządkowo, Ustronie, Równopole, Prawomyśl i Byszewice.
Powyżej wymienione miejscowości wyłączamy tym samym z przynależności do kościoła parafialnego w Miasteczku n/Not.

§4.

Na kościół parafialny przekazujemy kościół Matki Boskiej Anielskiej mający powstać ofiarnością parafian. Dopóki nowy kościół nie stanie, służyć będzie potrzebom parafii obok kaplicy miejscowej kościół parafialny w Miasteczku n/Not.

§5.

Obowiązek wystawienia plebanii i potrzebnych budynków plebańskich oraz ich utrzymania i utrzymania kościoła spoczywa na nowoutworzonej parafii.

§6.

Rządkowo, jak również Równopole, Prawomyśl i Byszewice, posiadają własne gminne cmentarze grzebalne.

§7.

Uposażenie beneficjata składać się będzie z opłat parafian za posługi duchowne, z dochodów kasy kościelnej stosownie do ustalonego i przez Władzę duchowną zatwierdzonego budżetu i z ew. w przyszłości przydziału ziemi.

§8.

Obowiązek utrzymania personału kościelnego i cmentarnego spoczywa na parafii.

§9.

Zgodnie z przepisami prawa Kanonicznego (C. J . C . can, 1427 § 5.) powołuje duszpasterza, któremu nadajemy tytuł proboszcza (parochus), Zwierzchnik archidiecezji.

§10.

Proboszcz kościoła parafialnego Matki Boskiej Anielskiej używa pieczęci z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny z napisem w otoku: Proboszcz kościoła parafialnego Matki Boskiej Anielskiej (Rządkowo), względnie: Parochus Ecclesiae Parochialis ad S. Mariam Reginam Angelorum Rzadkowiensis.

§11.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia dekretu.
Poznań, dnia 13 listopada 1936 r.

(—)† - August Kard. Hlond.
(—) Ks. Staniszewski.

L .dz. 4200/36 Pr. (L. s.)

-------------------------------------------------------------
Źródło: MIESIĘCZNIK KOŚCIELNY Organ Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, Organ Archidlecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej, ROK 51 GRUDZIEŃ 1936 NR. 12, str.384-385.


Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka