Luty 19 2020 07:00:52
Nawigacja
Strona główna
Linki
Kontakt
Galeria zdjęć
Szukaj
O parafii
· Informacje podstawowe
· Nasz kościół
· Statystyka parafii
· Duszpasterz
Informacje
· Nabożeństwa
· Biuro parafialne
· Ogłoszenia parafialne
Ministranci
· Komunikaty
Krótki raport tyczący się nowego kościoła parafialnego i nowej plebanii w Miasteczku.

Miasteczko, dnia 22. Czerwca 1894.

Nowy kościół parafialny projektowany przez parfią miał stanąć w pośrodku sadu proboszczowskiego i taki też to rysunek i kosztorys sporządzony został przez królewskiego radzcę budowniczego pana Bauer z Nakła dnia 29. Sierpnia 1891. Nowy kościół ma obejmować 1100 ludzi, kosztować 106000 marek, a urządzeniem wewnętrznem, do którego należą organy, dzwony, zegar wieżowy i ławki dla 450 osób, 120000 marek. Jest murowany z cegły palonej w gotyckim stylu.
Kościół zaś nowy parafialny, jaki projektuje patron kościoła pan Berlinicke pod dniem 1. Kwietnia 1893, obejmować ma tylko 700 ludzi, kosztować 26500 marek, murowany z cegły czerwonej palonej, bez wieży i bez stylu wyraźnego, miejsce nowego kościoła nie jest bliżej oznaczone.
Podczas terminu lokalnego, jaki ks. dziekan Stamberger odbył w Miasteczku na dniu 12. Października 1893, zmienili dozór kościoła i reprezentanci parafii pierwotny plan i oświadczyli, że nowy kościół ma się wybudować na starem miejscu, gdzie stał kościół spalony, jeżeli miejsca w sadzie proboszczowskim nie dostanie parafia bezpłatnie. Plenipotent zaś patrona oświadczył bezwarunkowo, że tylko na starem miejscu ma się nowy kościół wybudować.
Lecz stare miejsce jest za szczupłe, bo stary kościół obejmował tylko 400 ludzi, a rozszerzyć go więcej jest także bardzo trudną rzeczą dla szczupłości terenu, a nadto są świeże groby, gdyż cmentarz zamknięty został dopiero przed pięciu laty. Bezpłatnego zaś miejsca pod nowy kościół parafia wymagać nie może, bo sad stanowi ważną część dochodów plebańskich. Dzierżawa roli plebańskiej wynosi rocznie 750 marek, 2 wisple* kartofli i utrzymanie dla dwóch krów, a dzierżawa ze sadu przynosi w przecięciu mniej więcej 400 marek rocznie, przez budowę zaś nowego kościoła zostałby sad plebański rozerwany i popsuty.
Do roku 1849 stały plebania i plebańskie podwórze blisko kościoła w dzisiejszym sadzie proboszczowskim; w roku zaś 1849 spaliły się plebania i plebańskie zabudowania do szczętu. Ponieważ miejsce stare było za szczupłem, przeto kupiono na końcu miasta plac z domem, który zamieniono na plebanią i wybudowano tamże resztę budynków gospodarczych. Mieszkał tam śp. ks. proboszcz Celler, który sam razem ze swoim szwagrem gospodarzył na roli plebańskiej. Po jego śmierci w roku 1883 w czasie wakansu wydzierżawił dozór kościoła probostwo tutejsze na 12 lat i oddał dzierżawcy probostwa zarazem większą część plebanii. Gdy przeto ks. prob. Has, obecnie we Wysoce, objął tutejsze probostwo, wynajął dozór kościoła inny dom na mieszkanie dla proboszcza i płacił komorne z kasy kościelnej. Tenże stan rzeczy trwa dzisiaj jeszcze. Lecz już w roku 1887 pod dniem 26. Listopada uchwalił dozór kościoła wraz z reprezentacyą parafii wybudowanie nowej plebanii z małem podwórzem na dawniejszem miejscu bliżej kościoła, gdzie się była stara plebania spaliła. Stara zaś plebania pozostaje mieszkaniem dla dzierżawcy probostwa. Uchwały powyższe zostały przez ówczesnego patrona kościoła pana Rosenau pod dniem 2. Grudnia 1887 przyjęte, a pod dniem 16. Kwietnia 1888 przez Prześwietny Konsystorz zatwierdzone. Sporządzono rysunki i kosztorysy i budowa nowej plebanii już dawno miała nastąpić. Ponieważ w bliskości kościoła na miejscu górzystem wybudowanie nowej studni będzie nader trudnem i kosztownem, jak się to już za czasów śp. ks. Cellera pokazało, przeto na posiedzeniu dozoru kościelnego dnia 27. Maja 1893 zaproponowałem, aby zakupiono grunt pani Bick, który ma kosztować 4200 marek, natomiast miała parafia dostać rzeczony plac pod nowy kościół w sadzie proboszczowskim bezpłatnie. Propozycya ta najprzód się bardzo podobała, ale na posiedzeniu następnem dozoru kościelnego znów odrzuconą została z pobudek, jakby się zdawać mogło, niekoniecznie chwalebnych. Na dniu 12. Października 1893 podczas terminu lokalnego dozór kościoła i reprezentanci parafii chcieli zaniechać zupełnie zamiaru wybudowania nowej plebanii, przeciwko czemu stanowczy podniosłem protest.

ks. lic. Woda
pleban

* Wispel, to jednostka miary materiałów sypkich (XVIII wiek), ok. 13,19 m3.


-------------------------------------------------------------
Źródło: Archiwum parafii Miasteczko Krajeńskie.


Czytelnia parafialna
· O czytelni
· Z historii parafii
· Kroniki
· Parafialne archiwum
· Miasteczko i okolice
· Z dawnej prasy
· Kalendarium
· Dawne prawo
Losowa fotka